Pobednici Foto Konkurs “Nameštaj Tahirović”:
Matea Curguz
1. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 50 000 DINARA

Milena Arsic
2. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 20 000 DINARA

Tamara Okanovic
3. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 10 000 DINARA

Foto Konkurs “Nameštaj Tahirović”

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo organizovali foto konkurs za najlepšu fotografiju. Podelite sa nama najlepše trenutke, uslikajte se na našem nameštaju i preko naše facebook stranice Namestaj Tahirovic – facebook.com ili na e-mail konkurstahirovic@gmail.com, pošaljite najviše 3 (tri) fotografije. Konkurs važi za celu teritoriju Srbije. Fotografije sa najviše lik-a ulaze u uži izbor za nagradu, a žiri od tri člana će izabrati najbolje. Sve fotografije se nalaze na adresi: https://www.facebook.com/media/set/… Za autore najboljih fotografija smo pripremili nagrade:
1. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 50 000 DINARA 2. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 20 000 DINARA 3. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 10 000 DINARA
Foto konkurs traje od 06.04.2016. do 14.05.2016. godine u 23:59:00 sati, a sve informacije o pravilima i uslovima konkursa pročitajte na Facebook stranici Namestaj Tahirovic – facebook.com i sajtu www.tahirovic-namestaj.com.
PRAVILA KONKURSA
Član 1
Nagradni foto konkurs (u daljem tekstu Konkurs) organizuje Nameštaj Tahirović, u daljem tekstu “Organizator”. Tema konkursa je fotografija uslikana na nekom od proizvoda fabrike “Tahirović nameštaj”( fotelja, ugaona garnitura, kauč, trosed, dvosed, stolica…).
Član 2
Konkurs se priređuje sa svrhom promocije proizvoda fabrike nameštaja “TAHIROVIĆ“
Organizator postavlja Pravila i uslove učestvovanja konkursa na Facebook stranici Nameštaj Tahirović kao i na internet stranici www.tahirović-namestaj.com, a konkurs će biti komuniciran i oglašavan prema komunikacionom planu Organizatora. Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj Facebook stranici Nameštaja Tahirović i web sajtu www.tahirovic-namestaj.com.
Član 3
Područje realizacije Konkursa je Republika Srbija, a period realizacije Konkursa je u periodu od 01.04.do 14.05.2016 godine.
Član 4
Za učestvovanje na Konkursu, učesnici mogu da pošalju fotografije na e-mail: konkurstahirovic@gmail.com, kao i pristupanjem aplikaciji “ foto konkurs” na facbook stranici Nameštaja Tahirović. Fotografija mora da bude autorska i originalna. Svaki korisnik može da prijavi najviše tri autorske fotografije koje odgovaraju zadatoj temi. Fotografije koje ne odgovaraju zadatoj temi ili su na bilo koji način neprikladne, biće uklonjene bez prethodnog upozorenja. Dobitnici nagrada će biti kontaktirani putem e-mail adrese i telefona koji će ostaviti prilikom slanja fotografija. Nepotpune prijave će se smatrati nevažećim. Svi učesnici Konkursa mogu da pozovu svoje prijatelje da glasaju/like-uju za njihovu fotografiju. Fotografije učesnika koji su prikupili najviše like-ova na pojedinačnoj fotografiji ulaze u uži izbor za osvajanje nagrade u okviru 30 fotografija koje imaju najviše lik-a.
Član 5
Evalulacija fotografija biće organizovana od strane komisije za izbor koja se sastoji od najmanje tri člana koji su zaposleni u Tahirović nameštaju i u Radiu S. Od 30 fotografija sa najviše lik-a biće odabrane tri (3).
Član 6
Nagrade obezbeđuje Tahirović nameštaj: 1. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 50 000 DINARA 2. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 20 000 DINARA 3. MESTO – TAHIROVIĆ VAUČER NA 10 000 DINARA
Proglašenje pobednika će biti 16.05.2016. godine u periodu od 14h do 18h na zvaničnoj facebook stranici Nameštaja Tahirović i na radiu S.
Nagrade će biti uručene u prostorijama salona nameštaja Tahirović 21.05.2016.godine u 12.00h u Bulevaru Kralja Aleksandra 520 u Beogradu. Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Učesnici Konkursa ne mogu zahtevati dodatne ili drugačije nagrade od onih koje su definisane od strane Organizatora u ovim Pravilima.
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonom. Pravila Konkursa važe za sve učesnike. Učestvovanjem u konkursu, učesnici prihvataju ova pravila. Pošiljaoci fotografija moraju da budu stariji od 18 godina, a na fotografijama mogu da budu i deca. Učesnici konkursa moraju da imaju mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Zaposleni kod organizatora kao i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) nemaju pravo učestvovanja u konkursu.
Član 7
Učešćem u ovom Konkursu, učesnici dozvoljavaju organizatoru da sakuplja, procesuira i čuva njihove podatke, u saglasnosti sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni Glasnik Republike Srbije, broj 97/ 2008.)
Član 8
Učesnici Konkursa i dobitnici nagrada pristaju da bez naknade učestvuju u javnim događajima koje organizatori realizuju u vezi sa konkursom, uključujući davanje izjava za medije, pojavljivanje na televiziji, kao i korišćenje slika u medijskim izveštajima internet i štampanom materijalu. Sve fotografije koje učesnici objave moraju da budu njihov autorski rad, za svaku fotografiju oni snose odgovornost. Fotografije moraju da budu u skladu sa primenjenim zakonskim regulativima, pravima na privatnost i publicitet. Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će koristiti i pristupati korisnikovim podacima na Facebook-u mimo osnovnih podataka potrebnih za rad aplikacije, I oni će biti korišteni isključivo u tu svrhu.
Član 9
Organizator ne snosi odgovornost ukoliko aplikacija nije dostupna. Učesnici su saglasni da u zavisnosti od rada društvene mreže Facebook ili drugih uslova neće uvek imati dostupnost aplikacije. Organizator ne snosi odgovornost za mogući gubitak sadržaja unutar Facebook aplikacije „foto konkurs“ kao ni za neispravno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.
Organizatori zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku, iz opravdanih razloga, izvrše izmene ovog konkursa, uz obavezu da iste objave na web stranici www.tahirovic-namestaj.com. Organizatori zadržavaju pravo prekida Konkursa u bilo kom trenutku bez prethodnog navođenja razloga. Učesnici će o prekidu Konkursa biti obavešteni putem web stranice www.tahirovic-namestaj.com.
U Beogradu, 01.04.2016.godine Fea Dizajn d.o.o.